Sunday, December 04, 2005

it's now or never

ito na, totoo na, wala nang atrasan. pipilitin kong kayanin kahit na alam kong puwede akong panghinaan ng loob. kailangan ko na itong harapin. ika nga sa ingles, it's now or never.

ipapa-opera ko na ang impaktong impacted wisdom tooth ko.

naaayyyy... katakot!