Sunday, September 11, 2005

duet with gabby

i invented a new nursery rhyme for gabby...

"there was a mommy who had a baby
gabby was her name, oh..."

and gabby would join in...

"g-a-b-b-y
g-a-b-b-y
g-a-b-b-y"

and i'd end it with...

"and gabby was her name oh."

now, if my dad's joining us... the song would go like this...

me:
"there was a mommy who had a baby
gabby was her name, oh..."

my dad:
"g-m-a-b-b-y
g-m-a-b-b-y
g-m-a-b-b-y..."

gabby: mali! that's wrong, grandpa.

my dad: ha? pano ba?

gabby: (madalas nagkakamali. could be lss from my dad's wrong version) g-m-a...

my dad: o?! ano yon?

gabby: g-m-a, dun nag-o-office si mommy. tsaka pinapakita ko lang sa yo, grandpa, yung mali mo.

talaga naman! kahit kelan, kahit sino pa, di maiisahan ang aking b-a-b-y.