Friday, July 27, 2007

Sing Along....

First a disclaimer: this was forwarded to me by a friend.

---------

Valer kuberch kahit jutay

Ang julamantrax donchi ay anek-anek

nyongkamas at nutring, nyogarilyas at kipay

Nyitaw, nyotaw, jutani

Kundol, jutola, jupo't jolabastrax

At mega join-join pa jobanox, nyustasa

Nyubuyax, nyomatis, nyowang at luyax

and around the keme ay fullness ng lingga.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.