Saturday, August 20, 2005

the re-mixed version of baa baa black sheep

here's gabby's version of baa baa black sheep...

bla bla black sheet (logical lang na bla bla kasi black ang word na kasunod di ba?)
have you any wore (alalahanin natin na limited ang vocabulary ng anak ko ha?)
yes sir, yes sir
three bags four (what comes after three? four, of course!)

one for my master
and one for my day (malay ba ng anak ko na may naimbento nang salitang dame?)
one for the little girl (ito ang version sa school nila kasi all girls school)
who lives down the rain (again, di niya alam na may word na lane)

bla bla black sheet (logical naman talaga di ba? tsaka wala namang sheep sa pinas a!)
have you any wore (rhyming naman sa four a!)
yes sir, yes sir
three bags four (one, two, three, four. i rest my case...)