Monday, June 09, 2008

Kung Ika'y Hindi Naging Tao, Ano Ka?

Ako, siguro, band aid. Pantapal sa sugat.
O di kaya'y Vulcaseal.

Sana magara at makinis na sportscar na lang. Kahit sa malayo, hinahangaan. Magasgasan lang ng konti, naghuhuramentado na ang may-ari.

No comments: