Friday, March 24, 2006

PAMANA

Lunes: March 27, 2006

Ngayong Lunes, dadalhin kayo ng I-Witness sa mundo ng tatlong ina, kung saan malalim na mga kayamanan ang matatagpuan.

Sa isang bahay-tuluyan para sa matatanda, hinahanap ni Lola Fidela ang kanyang tagapagmana. Laman ng isang lumang aparador ang kanyang kayamanan na naghihintay sa pagbabalik ng anak na si Gigi. Kasama ni Lola Fidela sa gitna ng kalungkutan ang kaibigan niyang si Catalina. At dahil wala ang tunay na anak, inaaruga ng dalawang Lola ang mga manyikang sina Luny at Anne. Bagama't nakasisiya sa gitna ng kalungkutan, hanap-hanap pa rin nila ang pagmamahal ng tunay na anak.

Hahanapin ni Lola Fidela ang nawawala niyang tagapagmana. Sa paghahanap na ito ay susundan siya ni Tina Panganiban-Perez sa kanyang unang dokumentaryo para sa I-Witness.

Sisilipin din ni Tina ang buhay ng dalawa pang inang naghahanda ng kanilang pamana. Sa isang bayan sa Nueva Ecija kung saan ang tradisyon ay kayamanan, may kakaibang regalo si Eman para sa anak na ikakasal. Katawa-tawa man ito kung tignan, ito'y maingat nang ipinasa ng ilang henerasyon. Sa Maynila naman, isang sobre ang iiiwan ni Rona sa anak bago mangibang bansa upang humanap ng mas magandang kapalaran.

Ngayong Buwan ng mga Kababaihan, samahan si Tina Panganiban-Perez sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng Pamana sa I-Witness, Lunes ng gabi sa GMA.