Wednesday, August 09, 2006

"14, going steady" (?!?)

me (to gab): nak, binabawi ko na yung sabi ko sa yo na puwede ka lang mag-boyfriend pag 32 ka na.

gab: ilan na lang?

me: ano sa tingin mo?

gab: ahmmmm.... 20?

daddy: 18. puwede na mag-boyfriend pag 18.

gab: 14?

aba, tumawad pa!