Monday, September 05, 2005

tinapa


tpp 011
Originally uploaded by tinapperez.
ito ba ang sinasabi ni jtm noong una na hindi angelic? no wonder, natalo siya sa debate no. 4.

haha! wala lang. naghanap lang ako ng excuse na i-post ang photo ko.