Wednesday, August 31, 2005

milagro sa banyo

may milagrong nangyayari
sa banyo ng mga lalaki
pero wag mag-isip ng anumang kalaswaan
dahil iba ang dapat nyong malaman

bakit kaya sa banyo
marahil naitatanong ninyo
pribado kasi ang lugar
pero ang mga milgaro, nabubulgar at nabubulgar...